In de huidige tijd is het essentieel om grensoverschrijdend gedrag binnen organisaties aan te pakken. Maar de focus moet niet alleen liggen op het gedrag zelf, maar ook op de onderliggende emoties en hoe we hier constructief mee omgaan. “Dwarsliggers” van Aart G. Broek biedt waardevolle inzichten en aanbevelingen over het belang van tegenspraak en hoe dit positief kan bijdragen aan organisatieculturen.

Ten eerste benadrukt Broek het belang van het creëren van een omgeving waarin medewerkers zich veilig voelen om openlijk meningen en kritieken te uiten. Dit vraagt om leiderschap dat actief luisteren bevordert en empathie toont. Leiders moeten het voortouw nemen in het erkennen van de waarde van tegenspraak en het bieden van platforms waar deze constructief geuit kan worden.

Broek stelt ook voor om scholing en workshops aan te bieden die medewerkers trainen in het geven en ontvangen van feedback. Dit helpt bij het verminderen van de angst voor afwijzing en het ontwikkelen van een cultuur waarin leren en groeien centraal staan.

Verder benadrukt “Dwarsliggers” de noodzaak om te reflecteren op persoonlijke emoties en de manier waarop deze het gedrag op de werkvloer beïnvloeden. Door zelfbewustzijn en zelfregulatie te bevorderen, kunnen individuen constructiever bijdragen aan hun organisaties.

In de kern pleit Broek voor een aanpak waarbij tegenspraak niet alleen wordt getolereerd, maar gezien wordt als een essentiële bijdrage aan de veiligheid, innovatie en effectiviteit van organisaties. Door het faciliteren en waarderen van tegenspraak, kunnen we samen werken aan een cultuur die zowel de individuele als collectieve groei ondersteunt.