Doen is de beste manier van denken 2024 19459 2

Doen is de beste manier van denken

is een vurig betoog over de noodzaak van actie in een turbulente tijd waarin verandering steeds sneller lijkt te gaan. Daar waar verandering sneller gaat dan ons veranderend vermogen toestaat zijn nieuwe strategieën nodig. Het doen en het denken moet weer met elkaar in verbinding gebracht worden en meer creativiteit, samenwerking, experimenteren en improviseren is daarin essentieel.

De workshop geeft antwoord op vragen als : Hoe verklein je het ‘gat’ tussen denken en doen? Hoe zet je alle talenten zo inclusief mogelijk in? Hoe heb je meer seks met ideeën? Hoe vergroot je je creativiteit?

We verleiden mensen tot het zetten van de kleinst uitvoerbare stap in de richting van de bedoeling van de organisatie en maken aannemelijk dat na stap 1 weer een nieuwe stap 1 komt en geen vooruitgedachte stap 2. We beargumenteren waarom er meer fouten gemaakt moeten worden.

Kies deze workshop als:

  • Diversiteit en inclusiviteit kan verbeteren
  • Meer in intenties, dan in actie wordt gedacht
  • Creativiteit beter moet worden benut
  • Er noodzaak voor verandering is
  • Verbinding en vertrouwen kunnen verbeteren
  • Initiatief en eigenaarschap nodig is
  • Verandervermogen een impuls kan gebruiken
45 min
60 min
90 min
120 min
45 min
60 min
90 min
120 min