Hoe dan doe dan logo

Hoe dan? Doe Dan!

legt de nadruk nog meer op ‘doen’. We laten zien en ervaren waarom het toch zo lastig is om die eerste stap te zetten en hoe slimme mechanismes ervoor kunnen zorgen dat terugval in ‘oud’ gedrag kan worden tegengegaan. Een praktische workshop waarin iedereen ook letterlijk een stap 1 zet. Het is een op zichzelf staande workshop, maar kan ook worden gezien als een vervolg op de workshop Doen is de beste manier van denken of Nu is beter dan binnenkort.

De workshop biedt gereedschappen om inspiratie levendig te houden. We geven instrumenten om te voorkomen dat je na een dag van inspiratie weer  terugvalt in de waan van de dag. We laten zien hoe je intenties omzet naar blijvende gedragsverandering en hoe een eventuele terugval naar ‘oud’ gedrag is op te vangen. We verleggen expliciet de aandacht van ‘doelen in de toekomst’ naar actie en beweging’ hier en nu’.

Kies deze workshop als:

  • Het ‘doen’ een impuls kan gebruiken
  • De waan van de dag regeert
  • Er onvoldoende actie op inspiratie volgt
  • Men wel wil, maar niet weet hoe Invloed wil vergroten
  • Verandering wil bestendigen
  • Gereedschappen nodig zijn om in actie te blijven
45 min
60 min
45 min
60 min