Het is al jaren terug dat ik het filmpje ‘Doen is de beste manier van denken’ van de Vrije Denkers zag. Het raakte me enorm en inspireerde mij later om mijn bedrijf print.com op een andere manier in te richten. Ik was bezig een bedrijf te bouwen met ervaren mensen, specialisten. De Vrije Denkers hebben mij geïnspireerd om het anders te doen en juist met onervaren mensen aan de slag te gaan. Een nieuwe en frisse blik, niet gehinderd door ervaring of vastgeroeste patronen. 

Eind 2019 heb ik de Vrije Denkers een eerste keer ingehuurd voor een klantevenement, omdat ik vind dat iedereen iets heeft aan hun workshops. Het is een snelle en dynamische presentatie en hoewel wat ze vertellen niet op alle punten nieuw is, is de manier waarop echt bijzonder: in plaats van terug te vallen in vertrouwde patronen, inspireren zij je om het anders te doen. Ze hebben interessante zienswijzen en die moet je omarmen vind ik. We hebben de Vrije Denkers daarom voor onze klantevenementen in 2022 opnieuw gevraagd te presenteren en hebben ze ook meegedacht over het gehele co-creatie concept wat we wilden uitproberen. Het waren wederom geslaagde klantbijeenkomsten.

Ook in hun contact zijn de Vrije Denkers heel prettig en uitermate professioneel. Ze bereiden zich goed voor, checken regelmatig met je of het goed gaat en evalueren ook nog na die tijd. Het achteraf bepalen van de waarde begrijp ik ondertussen ook goed, heb er begrip voor, maar heel eerlijk vind ik het zelf wel gemakkelijker om vooraf precies te weten wat ik ga betalen.