Waar zijn wij al geweest?

Je komt nog eens ergens…

Een van de redenen voor Arthur om te doen wat we doen. Waar zijn we al geweest en hebben we op onze manier waarde kunnen creëren?

In willekeurige volgorde een impressie in een niet uitputtende lijst: