Onze workshops

Workshop ‘Alles van waarde is weerloos’ | Lucebert

‘Alles van waarde is weerloos’ is een inspiratiesessie waarin we het begrip ‘waarde’ vanuit verschillende perspectieven zullen bespreken. Wij zetten daar yoghurt en vla voor in, maar laten ook zien hoe schending van mensenrechten en ontnemen van vrijheden van invloed kunnen zijn op ‘waarde’. In de sessie brengen wij inspirerende voorbeelden, worden korte oefeningen gedaan en krijgt het begrip ‘waarde’ nieuwe betekenis in een steeds sneller veranderende wereld.

Workshop ‘Doen is de beste manier van denken’
‘Doen is de beste manier van denken’ is ons vurig betoog over de noodzaak van actie in een turbulente tijd waarin verandering steeds sneller lijkt te gaan. En daar waar verandering sneller gaat dan ons veranderend vermogen toestaat zijn nieuwe vaardigheden en strategieën nodig. Veel organisaties worstelen met hun verschijningsvorm en steeds meer werknemers zijn de reorganisaties zat en willen hun vakmanschap weer met plezier kunnen uitoefenen.

Het ‘doen’ en het ‘denken’ worden in de lezing nadrukkelijk weer met elkaar in verbinding gebracht en meer ‘vrijheid’ van denken en doen is daarin essentieel. In de workshop wordt gewerkt met toegankelijke theorieën, aansprekend videomateriaal en worden diverse korte improvisatie-oefeningen aangeboden om de theorie rond veranderen goed te doorleven en te internaliseren.

Workshop ‘Zoek het zelf lekker uit!’
In een wereld waarin verandering sneller gaat dan het verandervermogen kan bijbenen is het voor veel organisaties bijna niet mogelijk om voldoende wendbaar te blijven. Procesdenken, productiviteitsmaatregelen en voorspelbaarheid hebben vaak de overhand. Wat helpt is als de aandacht verschuift van denken naar doen.

In deze workshop delen wij met name onze eigen inspiratie met het publiek. We delen de stappen die wij zelf hebben genomen aan de hand van voorbeelden uit onze eigen ervaring en verrijken dit met korte praktische oefeningen. Wij kunnen putten uit een ruime ervaring met organisaties, processen en vooral het doorbreken van traditionele kaders. Dit roept niet alleen herkenning op maar is vooral een uitnodiging om zelf ook anders aan te kijken tegen waarde-creatie, processen en structuren.

De workshop verleidt het publiek om zelf stappen te ondernemen en een minder afwachtende houding aan te nemen. Meer lef te tonen en de bedoeling van de organisatie te verbinden met hun persoonlijke bedoeling.

Workshop ‘Hoe dan? Doe dan!’
‘Hoe dan? Doe Dan!’ is een op zichzelf staande workshop, maar kan ook worden gezien als een vervolg op de workshop 1 ‘Doen is de beste manier van denken’. De nadruk in deze workshop ligt nog meer op ‘doen’. Het publiek wordt meegenomen in waarom het zo lastig is om die eerste stap te zetten en hoe slimme mechanismes ervoor kunnen zorgen dat terugval in ‘oud’ gedrag kan worden tegengegaan. Een praktische workshop waarin iedereen ook letterlijk een stap 1 zet. Thema’s zoals: elke dag 1% beter, invloed 10x vergroten, ontwerpen van startlijn ipv finishlijn komen aan de orde. Mocht je hierover meer willen weten, laat dat hier graag weten.

Workshop ‘Nu is beter dan binnenkort’
De noodzaak van het NU in actie komen. Niet wachten op binnenkort, op het plan, op de toestemming, op de business case, op de uitwerking van de ‘wat-als’ scenario’s, op het geld. Dit uitstelgedrag van mensen komt voort uit enorme overschatting van het denkvermogen en een ernstige onderschatting van het doenvermogen. Men werkt liever aan toekomstplannen, verwachtingen en voorspellingen dan aan het effectief omgaan met verrassingen in het hier en NU.

Door ‘lerend vermogen’ weer voorrang te geven op het ‘weten en plannen’ krijg je veel beter grip op complexe situaties. ‘Improviseren’ en ‘experimenteren’ helpen het ‘nog niet weten’ onderdeel te maken van onze dagelijkse praktijk. We leren zo vanuit een gemeenschappelijke bedoeling een stap 1 te nemen zonder een stap 2 te kennen. Stap 1 verloopt immers altijd anders dan je vooraf voorspeld had. Dat kun je NU al vaststellen. In het verleden noemden we dat al snel een fout, maar realiseren ons NU dat dit juist onlosmakelijk met ‘leren’ verbonden is.

‘NU’ is nadrukkelijk geen betoog om mensen op te jagen, nog meer werk te geven of het denkvermogen te kort te doen. Het is vooral een aanzet om de handelingsverlegenheid te helpen verkleinen en daarmee het doenvermogen te vergroten. Slimme keuzes maken in wat je NU kan doen waardoor je de toekomst beter naar jezelf kan trekken.

Mogelijke onderwerpen over de workshops heen
Normaal/afwijkend – verschillen en diversiteit – dogmavrij opvoeden – diplomavrij leren – functievrij werken – pensioenvrij leven – vertrouwen – duurzaam organiseren – balans hiërarchie en veerkracht – Taylor – gat doen/denken – onderwijs/cito – creativiteitsindex – smart failure – fouten maken moet – experimenteren/improviseren – exponentiële verandering – anti-fragiliteit – serendipiteit – chronos/kairos – focus/wide angle – na stap 1 komt stap 1 – olifantenpaadjes – leading indicatoren – ideeënsex – kleinst uitvoerbare stapje.

Resultaat 
Na afloop van de sessie kunnen mensen zich niet alleen beter verplaatsen in de noodzaak van verandering, maar zijn ze zich ook meer bewust van hun eigen mogelijkheid (en noodzaak) om tot een eerste stap in die verandering te komen.

Waardebepaling achteraf
Wij werken op basis van waardebepaling achteraf. Dat wil zeggen dat de opdrachtgever achteraf en dus op basis van onze werkelijke prestatie en impact de waarde mag bepalen en wat wij dus op de factuur mogen zetten.
Wel geven wij vooraf een bandbreedte mee als richtlijn waarbinnen het bedrag ongeveer zou moeten vallen wetende wat onze gemiddelde marktwaarde is. Wij hebben geleerd uit ervaring dat een richtlijn prettig is voor zowel de budgettering bij klanten als tegemoet komt aan het achteraf bepalen van een waarde.

Wij zullen ongeveer een week na de bijeenkomst telefonisch een evaluatie van de sessie doen en het waardegesprek voeren met de opdrachtgever. De argumenten die worden gebruikt om de waarde hoger of lager te laten uitvallen moeten vanzelfsprekend een relatie hebben met onze prestatie. Het zorgt ervoor dat wij elke keer weer ons uiterste best zullen doen om maximale waarde te leveren voor het succes van de totale bijeenkomst.

Voor een actueel overzicht van de bandbreedtes voor de verschillende lengtes sessies neem contact op met ons via het contactformulier.  

Duur van de sessie
De meest afgenomen sessieduur is die van 1 uur. We hebben ook een format voor drie kwartier die nog wel eens passend is in een programma waar beperkte ruimte is. Als opdrachtgevers meer podium-tijd voor ons willen vrijmaken of de diepte in willen gaan hebben we ook een 1,5 uurs- en een 4-uurs programma. Tevens is een volledige dag mogelijk. En over maatwerk in inhoud en lengte is natuurlijk altijd in overleg een afspraak te maken.

Publiek(grootte)
Wij hebben voor alle denkbare sectoren gesproken en voor veel verschillende groottes van publiek. De kleinste omvang was 8 personen. De grootste 1200. We hebben tussen hooibalen gestaan maar ook in stadions, theaters, monumentale panden en grote en kleine congreszalen. Het maakt ons niet uit, als er geïnteresseerd publiek is en de opdrachtgever ons ook aanspreekt komen we.

Workshop of lezing van ons boeken of voor meer informatie?
Neem vrijblijvend contact op via het contactformulier.

Workshops Online

Al onze workshops zijn ook digitaal af te nemen. We hebben ervaring vanuit studios en vanuit onze thuisstudio’s. Wij kunnen met praktisch alle technologische tools overweg. Wij geven wel de voorkeur aan Zoom omdat wij daarin de interactiviteit van onze ‘normale’ workshop nog enigszins kunnen nabootsen.

Als we op andere tools zijn aangewezen, dan kan dat ook, maar leveren we iets in op interactiviteit. Meestal is de centrale chat-functie dan de enige goede feedbackmogelijkheid vanuit de ‘kijkers’. Qua inhoud en inspiratie is er geen verschil met de reguliere workshops.