Frederick Lewis Donaldson maakte een lijst van zeven ‘sociale zonden’ die al snel door Gandhi werd gepopulariseerd. Honderd jaar later is het relevanter en urgenter dan ooit.

Rijkdom zonder werk.
Plezier zonder geweten.
Kennis zonder karakter.
Handel zonder moraliteit.
Wetenschap zonder menselijkheid.
Religie zonder opoffering.
Politiek zonder principes.

Wanneer we deze onevenwichtigheden creëren, betalen een prijs.

Met dank aan Seth Godin.