“Nieuwe doelen leveren geen nieuwe resultaten op. Nieuwe levensstijlen wel. En een levensstijl is een proces, geen uitkomst. Om deze reden moet al je energie gaan naar het opbouwen van betere gewoonten en niet naar het najagen van betere resultaten.”
Atomic Habits | James Clear.

Onze vrije vertaling van:

“New goals don’t deliver new results. New lifestyles do. And a lifestyle is a process, not an outcome. For this reason, all of your energy should go into building better habits, not chasing better results.”
Atomic habits | James Clear