Hier is je certificaat! Doe er vooral niets mee.

Hier is je certificaat! Doe er vooral niets mee.

Na wekenlang zwoegen en ploeteren. Stevige feedbackrondes en vreugedevolle aanmoedigingen. Na vele fouten en enkele successen kreeg ik dan toch eindelijk mijn certificaat van deelname op de laatste dag van de opleiding.

Het was een feestelijk moment met bemoedigende woorden van Barnier Geerling, eigenaar en oprichter van de opleiding. Ook de – alcoholvrije – champagne werd door de aanwezige docenten opengemaakt en rondgedeeld. Iedereen had de meesterproef glansrijk doorstaan.

Enkele van zijn woorden waren opmerkelijk.

Barnier: ‘Hierbij jullie waardeloze en nietszeggende certificaat van deelname. Ik heb ‘m ondertekend en kijk maar of je je eigen handtekening er onder wilt zetten. Mijn handtekening is overigens ook van generlei waarde. Stuur het document ook vooral niet naar potentiële opdrachtgevers. Ze zullen je namelijk vierkant uitlachen en waarschijnlijk nooit meer selecteren voor welke klus dan ook.’

Na aanvankelijk mijn wenkbrauwen even te verhogen en medestudenten verwonderd aan te kijken waren dit de meest eerlijke en passende woorden die ik ooit heb horen uitspreken bij een uitreiking van een dergelijk, voor veel mensen betekenisvol, document.

Hij voegde er namelijk aan toe: ‘… jullie prestatie is simpelweg niet af te lezen aan dit document. Je moet het doen en laten zien. En elke keer opnieuw weer. Oefenen doen, oefenen doen, oefenen en doen. Geen enkel papier of vooraf geprepareerde demo van je kunnen is voor je opdrachtgever een garantie dat hij/zij krijgt wat je toezegt en/of belooft. Je moet zelf helemaal aanwezig zijn, je beleving inbrengen, je lijf inzetten en tenslotte je stem laten volgen.’

Ik ontving hier flinke feedback in de studio in Leiden
Hier is je certificaat! Doe er vooral niets mee. 2

Het betrof de basis-opleiding tot voice-over die ik aanvankelijk puur voor mijn plezier startte. Ook voor de vervolgopleiding kwam ik gelukkig in aanmerking, want ik ga er zeker mee door. Één van de belangrijkste toegangseisen van die vervolgopleiding is dat je ‘een leuk mens’ moet zijn. Nou denk ik wel dat ik dat ben, maar dat dat ook echt een (serieus!) vereiste is verraste me. Maar ik ben het meer dan eens met die vereiste. Zonder een leven met enige humor en plezier en bijbehorende lach is het voice-over werk inderdaad onmogelijk om te doen.

Wij praten en schrijven vaker over diplomavrij leren. Dit was een sprekend voorbeeld daarvan. Het gaat om het plezier van het leren, we hebben enorm gelachen en veel geleerd. Én het gaat om het daadwerkelijk toepassen en inzetten van het geleerde.

De rest is symboliek.

Innovatie betekent nee zeggen tegen 1000 dingen.

Innovatie betekent nee zeggen tegen 1000 dingen.

“Mensen denken dat focus betekent dat je ja zegt tegen datgene waarop je je moet concentreren. Maar dat is helemaal niet wat het betekent. Het betekent nee zeggen tegen de honderd andere goede ideeën die er zijn. Je moet zorgvuldig kiezen. Ik ben eigenlijk net zo trots op de dingen die we niet hebben gedaan als op de dingen die we wel hebben gedaan. Innovatie betekent nee zeggen tegen 1000 dingen.”

Bron: Steve Jobs – Wereldwijde ontwikkelaarsconferentie 1997

Onze vertaling van:

“People think focus means saying yes to the thing you’ve got to focus on. But that’s not what it means at all. It means saying no to the hundred other good ideas that there are. You have to pick carefully. I’m actually as proud of the things we haven’t done as the things we have done. Innovation is saying no to 1,000 things.”

Source: Steve Jobs – Worldwide Developers Conference 1997

Twijfel je over iets? Probeer het dan eens uit!

Twijfel je over iets? Probeer het dan eens uit!

“Als je twijfelt over iets dat nog niet hebt gedaan in je leven, probeer het dan eens. In de praktijk zijn de dingen zo anders dan in theorie. De enige manier om er achter te komen is door het zelf te ervaren. … Kies eens voor ja. Probeer het maar. Als het een vergissing was, weet je dat tenminste uit de eerste hand, in plaats van je het je altijd af te vragen.

Als je twijfelt over iets dat al wel in je leven is, doe het dan eens weg. Niet alleen wat dingen betreft, maar ook voor wat betreft identiteiten, gewoonten, doelen, relaties, technologie en al het andere. Maak er een standaardgewoonte van het niet te hebben of te doen en kijk dan eens hoe je het zonder doet. … Kies eens voor nee. Weg ermee. Begin met een schone lei. Als het een vergissing was, krijg je het met hernieuwd enthousiasme terug.”

Vrije vertaling van ons van:

“If you’re in doubt about something that’s not in your life, try it. Things are so different in practice versus in theory. The only way to know is to experience it yourself. … Err on the side of yes. Try it. If it was a mistake, at least you’ll know first-hand, instead of always wondering.

If you’re in doubt about something that’s in your life already, get rid of it. Not just things, this goes for identities, habits, goals, relationships, technology, and anything else. Default to not having it, then see how you do without. … Err on the side of no. Get rid of it. Start with a clean slate. If it was a mistake, you’ll get it back with a renewed enthusiasm.”

Derek Sivers – When in Doubt, Try the Difference.

Beter bescheiden starten dan perfect starten!

Beter bescheiden starten dan perfect starten!

“Het is makkelijker om vanuit een ​​bescheiden start te optimaliseren dan te beginnen met een perfecte start. Beginnen is het allermoeilijkste deel, dus begin klein en meng je vervolgens in dat wat ontstaat. Je zult, eenmaal onderweg, veel leren en tegenkomen en je zult tevens vaststellen dat het ook helemaal niet nodig is – zelfs niet eens mogelijk – om alles vooraf helemaal uitgezocht te hebben.”

Onze vrije vertaling van:

“It’s easier to optimize a modest start than to begin with a perfect start. Starting is the hard part, so start small and get in the mix. You’ll learn a lot and you’ll realize you don’t need to have it all figured out to begin.”

James Clear

Zekerheid opgeven voor onzekerheid?

Zekerheid opgeven voor onzekerheid?

“Het grootste tijdverlies is uitstellen en verwachtingen. Beide hangen af van de toekomst. We laten het heden los, daar waar we enig zicht en controle over hebben, en kijken uit naar dat wat van het toeval afhangt. We geven zekerheid op voor onzekerheid. ”

Onze vrije vertaling van:

“The greatest loss of time is delay and expectation, which depend upon the future. We let go the present, which we have in our power, and look forward to that which depends upon chance, and so relinquish a certainty for an uncertainty.”

Lucius Annaeus Seneca